មិនបានបកប្រែ

ការចាត់ថ្នាក់

អំពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។

តើ​យើង​ធ្វើអ្វី?

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានជំនាញក្នុងការផលិតម៉ាស៊ីនបូមទឹកត្រជាក់។បន្ទាប់ពីសាមសិបឆ្នាំនៃការអភិវឌ្ឍន៍ យើងមានសមត្ថភាពឯករាជ្យ និងពេញលេញក្នុងការស្រាវជ្រាវ រចនា និងអភិវឌ្ឍផលិតផល ហើយអាចផ្គត់ផ្គង់អតិថិជននូវផលិតផលដែលសមរម្យ។

មើល​ច្រើន​ទៀត

អតិថិជនរបស់យើង។

កាម៉ាស
rmb
បេឡារុស្ស